Các loại phụ phí có ảnh hưởng đến cước vận chuyển hàng Air

Thứ hai - 28/09/2020 14:16

Phụ phí xăng dầu DHL: Cập nhật mới nhất tháng 11/2021

Phụ phí xăng dầu DHL có mức tính thay đổi theo từng tháng, tính phí theo trọng lượng của mỗi lô hàng vận chuyển và bất kỳ loại phụ phí nào liên quan đến vận chuyển.

Phụ phí này dựa trên giá nhiên liệu công bố công khai, đồng thời hiển thị trên website của DHL Express.

Thay đổi trong giá nhiên liệu dẫn đến biến động chi phí cho ngành vận chuyển, vì vậy phụ phí nhiên liệu, có thể tăng, giảm hoặc huỷ bỏ, song song với những chuyển động trong giá nhiên liệu.

Phụ phí xăng dầu DHL trong các tháng gần nhất năm 2021:

Tháng

                Phụ phí

Tháng 12 năm 2021 22.25%

Tháng 11 năm 2021

19.75%

Tháng 10 năm 2021

18.25%

Tháng 09 năm 2021

18.75%

Tháng 08 năm 2021

18.50%

Tháng 07 năm 2021

              17.75%

Tháng 06 năm 2021

              17.00%

Tháng 05 năm 2021

              17.00%

Tháng 04 năm 2021

              16.50%

Tháng 03 năm 2021

              15.00%

Tháng 02 năm 2021

              14.00%

Tháng 01 năm 2021

              12.50%Phụ phí nhiên liệu áp dụng cho dịch vụ và phụ phí nào?

Phụ phí nhiên liệu cho Dịch vụ Xác Định Thời Gian và Xác Định Ngày Quốc Tế sẽ được căn cứ trên phí giao dịch trung bình hàng tháng của giá nhiên liệu máy bay phản lực loại dầu hoả tại Bờ biển vùng Vịnh Hoa Kỳ (USGC) được báo cáo bởi Bộ Năng lượng Hoa Kỳ.
Thời gian áp dụng danh mục sẽ có thể trễ khoảng hai tháng. Ví dụ, giá nhiên liệu trung bình của tháng Một được sử dụng để quyết định áp dụng phụ phí cho tháng Ba. Sở dĩ có điều này bởi ngày công bố dữ liệu giá giao dịch.
Phụ phí nhiên liệu áp dụng cho phí vận chuyển của tất cả các dịch vụ và cho những phụ phí dưới đây (nếu có):

 • Giao hàng thứ bảy

 • Nhận hàng thứ bảy

 • Rủi ro cao

 • Tình trạng Khẩn cấp

 • Phân phối khu vực từ xa

 • Đón từ xa khu vực

 • Nhận hàng gửi chuyên biệt

 • Vận chuyển chuyên biệt

 • Địa chỉ khu dân cư

 • Kiện hàng quá tải

 • Kiện hàng quá khổ

 • Pallet không xếp chồng

DHL Express có quyền thay đổi danh mục phụ phí nhiên liệu và bảng biểu mà không cần báo trước. Số lượng và thời hạn của phụ phí sẽ do DHL toàn quyền quyết định.

Thống kê lịch sử biến động phụ phí xăng dầu DHL năm 2020

Tháng

                Phụ phí

Tháng 12 năm 2020

               11.75%

Tháng 11 năm 2020

               11.50%

Tháng 10 năm 2020

                12.25%

Tháng 09 năm 2020

                12.00%

Tháng 08 năm 2020

                11.25%

Tháng 07 năm 2020

               8.75%

Tháng 06 năm 2020

               8.00%

Tháng 05 năm 2020

                11.00%

Tháng 04 năm 2020

                15.50%

Tháng 03 năm 2020

                17.75%

Tháng 02 năm 2020

                18.75%

Tháng 01 năm 2020

                18.25%
Ngoài ra còn có thêm 1 số các loại phụ phí khác: 

TÊN PHỤ PHÍ

MÔ TẢ

CÁCH TÍNH

PHÍ

Hàng hóa nguy hiểm

Phụ phí được áp dụng cho mỗi lô hàng khi việc vận chuyển các lô hàng cần được xử lý các bằng các chất và hàng hóa này được phân loại quy định đầy đủ theo Quy định về Hàng hóa Nguy hiểm của IATA.
Hợp đồng thỏa thuận là bắt buộc.

Mỗi lô hàng

2.300.000 VNĐ

Số lượng ngoại lệ

Hàng hóa Nguy hiểm được vận chuyển với số lượng nhất định
Phụ phí sẽ được áp dụng khi xử lý và vận chuyển hàng hóa có chứa các chất và hàng hóa thuộc danh mục Số lượng ngoại lệ tuân thủ Quy định về Hàng hóa Nguy hiểm của IATA.

Hợp đồng thỏa thuận là bắt buộc

Mỗi lô hàng

150.000 VNĐ

Hàng tiêu dùng

Các lô hàng chứa nước hoa và thuốc kê toa có chỉ định cho bán lẻ
Phụ phí được áp dụng cho mỗi lô hàng chứa hàng tiêu dùng như nước hoa, nước thơm dùng sau khi cạo râu, sol khí, chất dễ cháy, đá khô và chất sinh học được phân loại bởi Hiệp hội vận chuyển hàng không Quốc tế ("IATA" phần ID8000) và được đóng gói theo hình thức bán lẻ và vận chuyển tới cá nhân riêng lẻ.

Hợp đồng thỏa thuận là bắt buộc

Mỗi lô hàng

530.000 VNĐ

Phân phối khu vực từ xa

Khi chuyển hàng đến vùng sâu vùng xa
Phụ phí này được áp dụng cho lô hàng giao đến địa điểm vùng sâu vùng xa hoặc khó tiếp cận.
Áp dụng cho các lô hàng vận chuyển quốc tế và nội địa

Mỗi lô hàng

8.400 VNĐ trên kg với mức phí tối thiểu là 500.000 VNĐ trên mỗi lô hàng

Đón từ xa khu vực

Nhận hàng tại các địa điểm vùng sâu vùng xa
Phụ phí này được áp dụng khi lô hàng được lấy từ một khu vực vùng sâu vùng xa hoặc khó tiếp cận.
 Áp dụng cho các lô hàng vận chuyển quốc tế và nội địa

Mỗi lô hàng

8.400 VNĐ trên kg với mức phí tối thiểu là 500.000 VNĐ trên mỗi lô hàng

Rủi ro cao

Tại các quốc gia mà hoạt động DHL gặp nhiều rủi ro
Phụ phí được áp dụng khi vận chuyển đến một quốc gia mà DHL phải vận hành ở mức rủi ro cao do tình trạng chiến tranh bất ổn và mối đe dọa khủng bố liên tục.
 Các Quốc gia bị ảnh hưởng: Afghanistan, Iraq, Li-bi, Somalia, Mali, Niger, Xu-đăng, Syria và Yemen

Mỗi lô hàng

500.000 VNĐ

Điểm đến bị hạn chế

Việc vận chuyển hàng hóa tuân theo các quy định hạn chế trong thương mại
Phụ phí này được áp dụng cho những lô hàng là hàng hóa được vận chuyển đến những quốc gia cụ thể đang chịu lệnh cấm vận kinh tế từ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc
Các Quốc gia bị ảnh hưởng: Cộng hòa Trung Phi, Congo dân chủ cộng hòa, Iran, Iraq, Hàn Quốc, D.P.R của, Li-bi, Somalia, Syria và Yemen

Mỗi lô hàng

750.000 VNĐ

Điều chỉnh địa chỉ

Ưu tiên của chúng tôi là vận chuyển hàng hóa của Quý khách đến đúng địa điểm và người nhận
Một khoản phụ phí cố định được áp dụng cho mỗi chuyến hàng khi thông tin địa chỉ tại nơi đến được cung cấp bởi người gửi không đầy đủ, không được cập nhật mới hoặc không chính xác dẫn đến việc DHL không thể giao hàng. Khi đó, DHL sẽ tìm kiếm và xác định địa chỉ chính xác để hoàn tất việc giao hàng.
Áp dụng cho các lô hàng vận chuyển quốc tế và nội địa

Mỗi lô hàng

300.000 VNĐ

Nhập liệu

Lơi ích của dữ liệu tập trung là việc giao hàng đúng giờ
Phụ phí được áp dụng cho mỗi lô hàng vận chuyển với vận đơn viết tay mà không có vận đơn điện tử. Chứng từ gửi hàng điện tử sẽ không phát sinh thêm phụ phí.

Mỗi lô hàng

135.000 VNĐ

Kiện hàng quá tải

Kiện hàng vượt quá 70kg
Khoản phụ phí cố định này áp dụng cho mọi kiện hàng, bao gồm cả pallet, với một chiều kích thước vượt quá 120 cm. Không áp dụng cho các kiện đã chịu phụ phí Hàng quá trọng
Áp dụng cho các lô hàng vận chuyển quốc tế và nội địa

Mỗi kiện

2.210.000 VNĐ

Kiện hàng quá khổ

Hàng quá khổ vượt quá 120cm
Một khoản phụ phí cố định sẽ được áp dụng trên mỗi gói hàng, tính bao gồm cả pallet, có kích thước một cạnh đơn vượt quá 120cm.
Không áp dụng cho các kiện đã chịu phụ phí Hàng quá trọng.

Áp dụng cho các lô hàng vận chuyển quốc tế và nội địa

Mỗi kiện

2.100.000 VNĐ

Pallet không xếp chồng

Khi gửi hàng bằng pallet không thể xếp chồng được
Phụ phí cố định được áp dụng khi bất kỳ pallet nào trong một lô hàng không thể xếp chồng theo yêu cầu của Người gửi hàng hoặc do tính chất hình dạng, nội dung, vật liệu đóng gói.
Áp dụng cho các lô hàng vận chuyển quốc tế và nội địa

Mỗi kiện

4.550.000 VNĐ

Tình huống khẩn cấp

Duy trì dịch vụ trong các tình huống khẩn cấp
Phụ phí này áp dụng trong những trường hợp ngoại lệ khi DHL được yêu cầu bù đắp chi phí liên quan đến các tình huống khẩn cấp tạm thời nằm ngoài tầm kiểm soát của DHL mà không thể lường trước một cách hợp lý khi bắt đầu thỏa thuận.

-

-

 

 

 

 

 

Nguồn tin: mydhl.express.dhl

HOTLINE

Chăm sóc KH

0888118446

EMAIL

Hỗ trợ 24/7

hotline.lienthanh@gmail.com

GIỜ

Làm việc

8:30 AM – 17:30 PM Mon-Sat

ĐỊA CHỈ

Văn phòng

78/K9 Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Thành phố HCM, Việt Nam

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây